اسمزمعکوس؛بازدهی جریان محصول در سیستم اسمز معکوس

 بازدهی جریان محصول سیستم RO

بازدهی سیستم RO، بصورت نسبت جریان آب محصول به آب خوراک تعریف شده و معمولاً برحسب درصد بیان می‌شود. این تعبیر برای بیان بازده سیستم و نیز تعیین میزان غلظت مواد حل شده در محلول بکار می­رود.

بازیافت بالاتر سیستم نیاز به میزان آب خوراک کمتر و ایجاد محصول بیشتر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بازیافت بالاتر سیستم RO سبب مصرف انرژی الکتریکی کمتر جهت پمپاژ خوراک، مصرف  مواد پیش تصفیه شیمیایی کمتر، هزینه­های دفع پساب کمتر و اندازه تجهیزات سستم پیش تصفیه کوچکتر خواهد شد.

همچنین بازدهی سیستم در کیفیت آب محصول، تأثیر بسزایی دارد. به سبب حضور میزان یونهای بیشتر در جریان غلیظ المنتهای انتهایی سیستم با بازیافت بالا، میزان بیشتری از یونها به جریان محصول نفود خواهند کرد و کیفیت محصول را پائین خواهد آورد. در اکثر کاربردها، کیفیت آب محصول به دلیل حساسیتی که دارد می‌تواند تعیین کننده میزان بازدهی سیستم باشد.

معمولاً بازدهی سیستم RO به پتانسیل تشکیل رسوب بستگی دارد. هر چه بازدهی بیشتر باشد، غلظت نمک در مراحل پایین‌دستی بیشتر خواهد بود و در نتیجه، پتانسیل تشکیل رسوب، افزایش خواهد یافت.

اگرهیچ یک از روشهای تغییر حلالیت نمک ها (مانند نرم کردن آب، تزریق اسید یا تزریق مواد ممانعت کننده از تشکیل رسوب) مورد استفاده قرار نگیرد، بازدهی در محدوده مشخصی قرار خواهد گرفت و اگر نمکها بیش از آن تغلیظ شوند خطر تشکیل رسوب بسیار زیاد خواهد بود.

به طور معمول، واحدهای کوچک RO با بازدهی 30% یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این واحدها از دست دادن آب ارزانتر از اعمال روش هایی برای جلوگیری از از تشکیل رسوب می­باشد. در بازدهی‌های پایین، واحد بدون هیچ‌گونه مشکلی مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد، بدون اینکه تجهیزات کنترل حلالیت نمکهای محلول مورد استفاده قرار گیرد.

بازدهی سیستم‌های آب دریا، حدود 30% است که به واسطه فشار اُسمزی زیاد آب دریا محدود می‌شود. سیستم‌های کوچک Ro (که آب خوراک آنها، آب دریا است)، ممکن است به راحتی در بازدهی 30 تا 50% کار کنند، زیرا هزینه بهره‌برداری در طراحی سیستم از اولویت برخوردار نیست.

سیستم‌های Ro که برای تصفیه آبهای شور معمولی بکار می­روند بین 50 تا 80% بازیافت دارند. در مواردی که عدم تشکیل رسوب با پیش تصفیه مناسب خوراک Ro به راحتی انجام می‌شود، بازدهی نرمال 75% برای سیستمهای تصفیه بزرگ یک مقدار استاندارد می­باشد. این مقدار به دو دلیل انتخاب شده است.

  • بازدهی 75% آب محصول امکان استفاده بهینه از طول پوسته نگهدارنده المنت ها یا یک مدول را فراهم می­آورد. استفاده از حداقل غلظت نرخ جریان، بر اساس نسبت 6 به 1 برای جریان تغلیظ نسبت به محصول در المنت ششم یک مدول شرایطی را ایجاد می­کند که هر مرحله از سیستم RO با بازیافت بهینه 50 درصد کار نماید و با یک آرایش 2 به 1 در انتهای المنتهای مرحله دوم نرخ بازیافت کل 75 درصد به دست آید. در این روش درصد نسبتاً بالایی از آب خوراک به آب محصول تبدیل شده بدون این که از جریان برگشتی تغلیظ شده استفاده شود.
  • کیفیت آب محصول نهایی به طور عمده در بازدهی‌های بالا به طور مؤثر تغییر نمی‌کند، زیرا همین که بازدهی به 75% رسید، به این دلیل که غلظت نمک‌ها در غشاهای موجود در مراحل پایانی افزایش می‌یابد، کیفیت آب محصول نهایی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، سیستم‌های RO طوری طراحی می‌شوند تا بازدهی بیش از 75% داشته باشند. در این گونه موارد به دلایل اقتصادی یا سیاسی مناطق کیفیت محصول فدای کاهش مصرف می­گردد. به هرحال، چندین روش وجود دارد تا بتوان به بازدهی بالا دست پیدا نمود، بدون اینکه کیفیت آب محصول اُفت کند.

بهینه سازی بازده آب محصول سیستم RO

به خاطر حصول اطمینان از تلاطم مناسب در غشاهای Ro، رسیدن به بازدهی بالا از طریق کاهش جریان دور ریز شده‌ نهایی، مشکل به نظر می‌رسد. به هرحال دو روش ساده جهت تغییر طراحی وجود دارد که امکان کاهش آب دور ریز را بدون اینکه در حداقل جریان آب دور ریز هر المنت کوچکترین تغییری به وجود آید، فراهم می‌کند.

جریان برگشتی تغلیظ شده

برای یک سیستم Ro غیر صنعتی کوچک، معمول است که قسمتی از آب تغلیظ شده به سمت آب خوراک پمپهای فشار قوی برگردانده شود. این کار موجب می‌شود که سیستم، نسبت به حالتی که آب دور ریز در کمترین مقدار می‌باشد، بازدهی بیشتری با حداقل المنت داشته باشد. همین روش می‌تواند برای سیستم‌های بزرگ Ro  مورد استفاده قرار گیرد تا بازدهی را به بیش از 75% افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر نیمی از آب تغلیظ شده (دور ریز) به سمت آب خوراک پمپ فشار قوی برگردانده شود. بازدهی از 75% به 5/87% افزایش می‌یابد و 5/12% از آب خوراک صرفه‌جویی می‌شود.

یکی از نتایج ناخوشایند و در عین حال مهم این روش، کاهش کیفیت آب محصول خواهد بود و این بستگی به مقدار TDS آب تغلیظ شده‌‌ای دارد که به جریان خوراک برگردانده می‌شود. در مثال قبلی، درصد املاح موجود در آب محصول تقریباً تا 75% افزایش یافت که اگر آب محصول توسط بسترهای یونی مختلط به آب DM [1] تبدیل شود، احیای ادواری بسترهای یونی حدود 75% افزایش خواهد داشت.

بسته به اینکه فاصله زمانی بین دو احیا، به طور متداول چقدر باشد، آبی که جهت احیاهای اضافه مصرف می‌شود، غالباً بیشتر از آبی است که قبلاً صرفه‌جویی شده است، بنابراین، قبل از اینکه آب تغلیظ شده به سمت خوراک Ro برگشت داده شود، باید اثرات آن در کل سیستم در نظر گرفته شود.

تعداد مراحل اضافی

یکی دیگر از روش‌های افزایش بازدهی سیستم RO، نصب محفظه‌ها و المنتهایی با قطر کمتر در مسیر آب تغلیظ شده است که اصطلاحاً به آن مرحله (Stage) جدید گفته می­شود. تعداد محفظه‌ها به مقدار جریان آب غلیظ موجود بستگی دارد. به عنوان مثال، باید جریان کافی از آب تغلیظ شده برای خوراک دو محفظه 4 اینچ که در انتهای یک محفظه 8 اینچ قرار دارد، وجود داشته باشد. چنانچه احتمال تشکیل رسوب منتفی باشد، می­توان از یک سیستم بعنوان مرحله سوم با مدولهای 2 اینچ با نصف تعداد مدولهای مرحله دوم استفاده نمود.

محصول مراحل بعد می­تواند به لوله مرکزی جمع آوری محصول متصل شده و یا مستقیماً به تانک ذخیره سازی وارد گردد. مزیت تکمیل و افزایش میزان محصول از یک سیستم موجود با افزایش مراحل آن است که میزان محصول بیشتری بدون هزینه­ای مجدد بدست می­آید. این روش خصوصاً هنگامی که RO موجود جوابگوی ظرفیت مصرف نباشد، بسیار مهم است. باید توجه داشت که وقتی یک غشاء در معرض آبی قرار می­گیرد که غلظت بسیار بالاتری از نمک ها را دارا است، غشا هم به همان نسبت میزان نمک بیشتری را به محصول نشت خواهد داد.

در صورتی که بسترهای تعویض یونی برای تصفیه کامل محصول Ro مورد استفاده قرار گیرند، این کار موجب افزایش احیای ادواری بسترهای تعویض یونی خواهد شد. به عنوان مثال، اگر بازدهی یک سیستم Ro از 75% به 5/87% افزایش پیدا کند کیفیت آب محصول 15% کاهش می‌یابد. این کار موجب می‌شود که احیای ادواری بسترهای یونی و آب مصرفی برای احیا تقریباً 15% زیاد شود.

یک روش رقیق سازی آب خوراک RO، افزودن محصول با کیفیت پائین به تانک ذخیره سازی خوراک RO یا سیستم گاززدائی در بالادست RO است. محل افزودن نباید تحت فشار باشد تا از برگشت فشار
(Back pressure) به المنتهای جدید جلوگیری شود. ولی اگر سیستم ذخیره­سازی گاززدا در بالا دست RO نباشد، باید این آب با کیفیت پایین را در محلهای کم اهمیت تر مورد استفاده قرار داد و از تزریق آن به سیستمهای تحت فشار ورودی RO جلوگیری نمود.

حداکثر بازدهی Ro توسط پتانسیل رسوب‌دهی جریان غلیظ RO  محدود می‌شود. چنانچه غلظت نمکها از حداکثر میزان حلالیت آنها بیشتر شود باید روشهایی برای جلوگیری از ترسیب آنها اعمال شود.

 

منابع مورد استفاده:

[1] روش های پیشرفته در صنعت تصفیه آب – تألیف مهندس محمد کرمانی، انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 1382

[2] تئوری اسمز معکوس، راهنمای عملی برای استفاده در صنایع تصفیه آب، وس بایرن. ترجمه مهندس مجید خاکساری-  1383

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست