مقالات

بررسی کارآیی فرآیند الکتروشیمیایی در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع

question_answerبدون دیدگاه
مبانی فرایند اسمز معکوسروشهای تصفیهفیلتراسیون غشائیفرآیند اسمز معکوسنرخ نفوذ آب از غشا بررسی کارآیی فرآیند الکتروشیمیایی در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع چکیده زمینه و هدف: آنیلین به عنوان یکی…

محاسبه غلظت نمک ترسیب و انحالل یافته در دریاچه ارومیه به کمک مدلسازی معکوس

question_answerبدون دیدگاه
مبانی فرایند اسمز معکوسروشهای تصفیهفیلتراسیون غشائیفرآیند اسمز معکوسنرخ نفوذ آب از غشا محاسبه غلظت نمک ترسیب و انحلال یافته در دریاچه ارومیه به کمک مدلسازی معکوس دریاچه ارومیه به منزله…
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب

آنالیزهای شیمیائی در فرایند اسمز معکوس

question_answerبدون دیدگاه
آنالیزهای شیمیائیتست SDIکدریتپتانسیل زِتاآشکار ساز جریانشیمی آبسختی آنالیزهای شیمیائی در فرایند اسمز معکوس شاخص دانسیته لجن (SDI) SDI یا شاخص دانسیته لجن بعنوان اندیس فولینگ شناخته می­شود. اندازه­ گیری این شاخص برای…
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS) در تصفیه فاضلاب

question_answerبدون دیدگاه
اکسیداسیون پیشرفتهنتیجه گیری فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته  در تصفیه فاضلاب ; AOPS نگاه اجمالی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در ابتدا پیشنهادی برای تصفیه آب آشامیدنی بود که بعدا مورد بررسی قرار گرفت.درطی تصفیه آب و فاضلاب رادیکال‌های هیدرو کسیل  (oh)  یا  رادیکال‌های سولفات (so4) به اندازه کافی تولید می‌شوند.…
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب

اصول طراحی سیستم اسمز معکوس

question_answerبدون دیدگاه
اصول طراحی سیستم اسمز معکوساسکلت ساختمانیROطراحی و جنس لوله هااندازه لولهتقلیل فشار زیادفشار رانش مطلوب غشا اصول طراحی سیستم اسمز معکوس RO در سیستم های اسمز معکوس با آرایش حلزونی…
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب

آشنایی با مبانی فرایند اسمز معکوس

question_answerبدون دیدگاه
مبانی فرایند اسمز معکوسروشهای تصفیهفیلتراسیون غشائیفرآیند اسمز معکوسنرخ نفوذ آب از غشا آشنایی با مبانی فرایند اسمز معکوس برای توضیح اسمز معکوس باید ابتدا بگوییم ، لزوم روش های تصفیه پیشرفته…

پروژه ها

ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه بهینه سازی واحد بازیافت پساب پالایشگاه نفت اصفهان
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، ذوب آهن اصفهان
پروژه پتروشیمی ذوب آهن
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی فولاد مبارکه
پالایشگاه نفت اصفهان
پروژه تولید آب دمین پالایشگاه نفت اصفهان
یوتیلیتی دهلران
substation,پست برق
احداث پست برق – پروژه یوتیلیتی آفساید پالایشگاه نفت اصفهان
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، پالایشگاه شازند
Shazand Oil Refinery Co
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه شرکت نفت و گاز پارس( شیرین سازی آب دریا )
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه شرکت نفت و گاز پارس(تصفیه سود)
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
Sabalan Bargh Omid Co
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
پروژه شرکت فولاد مبارکه اصفهان آب دمین
فهرست