پروژه های انجام شده توسط شرکت آبسان زلال در زمینه های مختلفی با موفقیت کارشناسان و مهندسین این مجموعه می باشد. پروژه های تصفیه آب و فاضلاب این مجموعه به دو دسته ی تصفیه آب و دسته ی تصفیه فاضلاب می باشد که برخی از این پروژه ها به اتمام رسیده و برخی درحال انجام می باشند.

فعالیت پروژه های آبسان

پروژه های تصفیه آب و فاضلاب این مجموعه در زمینه های مختلفی فعالیت دارد که برخی از این فعالیت ها بازیابی پساب و اسمز معکوس یا RO  و Reuse پساب و… می باشند همچنین احداث تصفیه خانه در پالایشگاه ها و دیگر واحد های صنعتی به عهده مجموعه آبسان زلال می باشد.