کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان – شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

پالایشگاه نفت آبادان
نوار پیشرفت90%
90%
  • موضوع: سیستم پالیشینگ جریان کندانس با استفاده از سیستم رزینی Mixed Bed
  • ظرفیت: 3528 مترمکعب در روز
  • موقعیت: آبادان
  • وضعیت: در حال اجرا
  • نوع پروژه: EP
پروژه استفاده مجدد از پساب نیروگاه پرند
پروژه پالایشگاه نفت تهران
فهرست