پروژه یوتیلیتی دهلران

درباره پروژه

بخش های مختلف واحد یوتیلتی دهلران برای تامین مصارف بخار، آب، هوا، سوخت و نیتروژن به انضمام پساب آب های آلوده و انسانی واحد الفین، طراحی گردیده است. واحد 99 با نام “RAW Water Treatment Package” به منظور تصفیه آب با ظرفیت نرمال  914m3/h (ظرفیت طراحی  1006m3/h) در نظر گرفته شده است. آب خام ترکیبی از آب رودخانه دویرج با ظرفیت نرمال 823m3/h و بلودان برج های خنک کننده با ظرفیت نرمال 91m3/h می باشد. جهت تصفیه متناسب با کیفیت آب ورودی، از روش های نوین نمک زدایی (Reverse osmosis system) و سیستم های پیش تصفیه مناسب استفاده شده است. کیفیت خوراک ورودی از نظر سختی آب نامناسب بوده و جزو آب های بسیار سخت به شمار می رود. به همین منظور در این سیستم جهت تولید آب نرم، فرآیند سختی زدایی با تزریقCaustic-Soda Ash به کار گرفته شده است. آب ورودی به تصفیه‌خانه پس از تصفیه های فیزیکی و شیمیایی مناسب مانند سختی‌گیری، انعقاد و لخته سازی، ته‌نشینی، فیلتراسیون و گندزدایی وارد مرحله تصفیه پیشرفته (جداسازی به وسیله غشاء – RO) می‌گردد. آب تولید شده در این واحد جهت مصارف ذیل استفاده خواهد شد:

  • آب آشامیدنی
  • آب سرویس
  • آب جبرانی برج های خنک کننده
  • خوراک ورودی واحد Demineralized Water Package (واحد 93)

واحد 93 پروژه یوتیلیتی دهلران با نام “Demineralized Water Package” به منظور تولید آب دمین با ظرفیت نرمال 44m3/h (ظرفیت طراحی 48m3/h)  در نظر گرفته شده است. خوراک ورودی این واحد از خروجی سیستم RO واحد 99 (RAW Water Treatment Package) تامین می گردد. در این سیستم جهت کاهش و جداسازی یون های محلول در آب از روش رزین های تبادل یونی استفاده می گردد. رزین های تبادل یونی دارای انواع گوناگون رزین های کاتیونی، رزین های آنیونی و رزین تبادل یونی ترکیبی (Mixed Bed) می باشند که در این واحد با توجه به کیفیت آب دمین درخواست شده توسط کارفرما، از رزین های تبادل یونی Mixed Bed استفاده شده است. رزین های تبادل یونی Mixed Bed در مقایسه با رزین های کاتیونی و آنیونی دارای راندمان بالاتری بوده و به علت دارا بودن مخلوطی از یون های مثبت و منفی، در صنعت تصفیه آب جهت حذف املاح و تولید آب بسیار خالص (Demineralized Water) کاربرد دارد. این واحد شامل پکیج Mixed Bed (به همراه کلیه تجهیزات مربوطه)، تانک و پمپ های خوراک ورودی می باشد که در مجموع جهت تولید حدود 44m3/h آب دمین مورد نیاز پتروشیمی طراحی گردیده است.

تصاویر پروژه

اولترافیلتراسیون
نصب و پیش راه اندازی تصفیه خانه
بازیافت آبهای صنعتی
آب دمین
اولترافیلتراسیون
پروژه تولید آب دمین پالایشگاه نفت اصفهان
خدمات شرکت آبسان زلال بخش فیلتر ها
فهرست