پروژه یوتیلیتی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان

نوار پیشرفت پروژه100%
100%

درباره پروژه

انجام و طراحی، خرید، نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی کلیه آفست ها و تاسیسات پروژه های داخلی شرکت پالایشگاه اصفهان (واحد گوگرد SSU، پالایشگاه، Zero Blow Down و سکوی بارگیری) و اتصال محصولات این واحدها و پمپاژ پساب پالایشگاه. در شمال و جنوب پالایشگاه، ساخت خطوط لوله و تامین گاز پالایشگاه جنوب و احداث پست برق جدید به عنوان EPC (33KV و 6.6KV)

تصاویر پروژه

ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب، یوتیلیتی
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب، یوتیلیتی
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب، یوتیلیتی
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب، یوتیلیتی
ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب
فاز اول پروژه آب شیرین کن نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت فولاد سرمد
فهرست