پروژه بازیافت پساب شرکت ذوب آهن اصفهان

ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، ذوب آهن اصفهان
نوار پیشرفت60%
60%

درباره پروژه

پروژه بازیافت پساب شرکت ذوب آهن اصفهان با سرمایه گزاری شرکت مپنا و تصفیه فیزیکی و شیمیایی پساب بهداشتی و پساب صنعتی به روش

  • سختی گیری 
  • اوزون زنی 
  • حذف روغن به روش رزین های روغن گیر  coalescer 
  • تصفیه بیولوژیکی به روش mbr  و تصفیه نهایی به روش RO و رزین کاتیونی به ظرفیت 20600 m3/d در شبانه روز 

دستاورد های پروژه

  • اولین پروژه بازیافت توامان پساب شهری و صنعتی در کشور
  • بزرگترین سیستم mbr و اوزون در کشور
  • رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع پساب صنعتی شرکت ذوب آهن

پروژه بهینه سازی واحد بازیافت پساب پالایشگاه نفت اصفهان
پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی فولاد مبارکه
فهرست