پروژه تصفیه خانه پساب به ظرفیت 72000 متر مکعب در روز

نوار پیشرفت پروژه100%
100%

درباره پروژه

تصفیه و بازیابی پساب صنعتی و شهری جهت تولید آب صنعتی فولاد مبارکه اصفهان به ظرفیت 3000 متر مکعب بر ساعت 

تصاویر پروژه

ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
ro, reuse , آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب ، بازیابی پساب صنعتی ، شرکت فولاد مبارکه
پروژه بازیافت پساب شرکت ذوب آهن اصفهان
پروژه تولید آب دمین پالایشگاه نفت اصفهان
فهرست