کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

ro,reuse,آب شیرین کن ،تصفیه فاضلاب

فعالیت های ساخت، اجرا، نصب، پیش راه اندازی پکیج آب پروژه بندر سیراف پارس

  • موضوع: سیستم تصفیه آب خلیج فارس جهت تولید آب صنعتی
  • ظرفیت: 912 مترمکعب در روز
  • موقعیت: استان بوشهر، کنگان، فاز 13 پارس جنوبی)تمبک)
  • وضعیت: در حال اجرا
  • نوع پروژه: EPC
نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی تصفیه خانه
راه اندازی تصفیه خانه
راه اندازی تصفیه خانه
نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی تصفیه خانه
شرکت فولاد مبارکه
پروژه خنثی سازی سود مستعمل (Spent Caustic) شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
فهرست