کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان – شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

نوار پیشرفت100%
100%
  • موضوع: تصفیه آب رودخانه بهمن شیر جهت تولید آب صنعتی
  • ظرفیت: 16800 مترمکعب در روز
  • موقعیت: آبادان
  • وضعیت: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EP

تصاویر پروژه

پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پالایشگاه نفت آبادان
پروژه استفاده مجدد از فاضلاب پالایشگاه نفت اصفهان
پروژه تصفیه فاضلاب شهری به روش A2O پالایشگاه نفت اصفهان
فهرست