پروژه استفاده مجدد از پساب توسط EDR پتروشیمی شازند

پتروشیمی شازند
نوار پیشرفت0%
0%
 درباره پروژه:

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) به عنوان مالک پروژه در نظر دارد  پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سامانه های EDR مربوط به بخش بازیابی آب واحد تصفیه پساب های صنعتی خود را به صورت EPC توسعه نماید. در این پروزه از سامانه های EDR که  شامل الکترو دیالیز معکوس ELECTOR DIALYSIS REVERSAL می باشد جهت بازیابی آب پساب های صنعتی این مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد.

مجتمع پتروشیمی شازند واقع در اراک کیلومتر 22 جاده بروجرد می باشد.

این شرکت با انجام خدمات مهندسی، تامین ،ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه پساب صنعنی به ظرفیت 460 متر مکعب در ساعت در حال اجرای این پروژه می باشد.

پروژه استفاده مجدد از فاضلاب پتروشیمی انتخاب
پروژه استفاده مجدد از فاضلاب پالایشگاه نفت اصفهان
فهرست