پیش تصفیه

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. پیش تصفیه

پیش تصفیه فاضلاب به روش انعقاد

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد، لخته سازی و ته نشینی

در این سری از ویدئو ها که به همت مجموعه مهندسی شرکت آبسان زلال تهیه شده است برآنیم تا به بررسی آنالیز فرآیند آب از ابتدا تا آخرین مرحله وانعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب و رسیدن به آب شرب یا آب صنعتی بپردازیم.

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

واحد شناور سازی با هوای محلول DAF

واحد شناور سازی با هوای محلول DAF

در ادامه ویدئو قبل درخصوص واحد های فرآیندی و مراحل پیش تصفیه و تصفیه، ابتدا واحد انعقاد و لخته سازی و  ته نشینی را توضیح دادیم .

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

خروجی تانک های ته نشینی، کلاریفایرها و سیستم های DAF

خروجی تانک های ته نشینی، کلاریفایرها و سیستم های DAF

در قسمت قبل ما در مورد DAF  یعنی شناورسازی با هوای محلول توضیح دادیم .حال دراین بخش قصد داریم یک مرحله جلوتر برویم.

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

کربن فیلتر ها

کربن فیلتر ها

کربن جاذبی بسیار قوی است و علت قدرت جذب بالای کربن میزان تخلخل بالای آن است .

می توان گفت یک گرم کربن حدود 500 متر مربع سطح دارد که این سطح به ما کمک می کند

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

کربن فیلتر ها

 سختی گیری شیمیایی

در این واحد هدف اصلی حذف سختی های کربناته و غیر کربناته می باشد که عمدتاً به نمک های کلسیم و منیزیم مرتبط است

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

self-cleaning filters

 self-cleaning filters چیست؟

فیلترهای خود شوینده، در واقع عملیات فیلتراسیون فیزیکی را بصورت دقیق بر اساس مش بندی ای که دارند انجام میدهند.

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

فهرست