شناور سازی با هوای محلول (DAF)

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. شناور سازی با هوای محلول (DAF)

شناور سازی با هوای محلول (DAF)

سیستم DAF به منظور حذف مواد جامد معلق (TSS) ، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5) و روغن و گریس (O&G) از جریان فاضلاب طراحی می شود. روش حذف در سیستم DAF به این شکل است که هوای تحت فشار به جریان خروجی (تصفیه شده) DAF تزریق می شود و تشکیل هوای محلول می دهد. جریان آب و هوای محلول، سپس به ابتدای واحد DAF بازگشته و در یک محفظه ی تماس داخلی با فاضلاب ورودی مخلوط می شود. حال هوای محلول در درون تانک DAF به دلیل کاهش ناگهانی فشار شکسته شده و به صورت حباب های میکرونی به آلاینده های فاضلاب می پیوندد. سپس حباب و آلاینده ی متصل به آن از عمق آب بالا رفته و در سطح آب لایه ای از مواد شناور تشکیل می دهند. این لایه توسط یک پاروی سطحی (skimmer) به درون قیف (hopper) هدایت می شود و سپس در فواصل منظم تخلیه و جمع آوری می شود.

کاربرد ها:

سیستم DAF در تصفیه ی پساب بسیاری از صنایع به کار می رود، از جمله:

– صنایع لبنی

– (؟)

– صنایع فرآوری مواد غذایی

– پساب ها (؟)

– کشتارگاه

فهرست