ایمیدرو (توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) شرکت سازه های صنعتی آذران

petroshimi-abadan
Water Treatment
  • موضوع: تصفیه خانه چاه برای تولید آب صنعتی، کارخانه گندله سازی در سایت سنگ آهن سنگان
  • ظرفیت: 720 m3/day
  • محل: خراسان رضوی، خواف، سنگان
  • Situation:  تکمیل شده
  • نوع پروژه: EPC

تصاویر منتخب