سمپوزیوم اول

در مورد سیستم های تصفیه آب و بازیافت پسماندهای صنعتی و بهداشتی

درباره شرکت آبسان زلال

سمپوزیوم بازیافت پساب های صنعتی و شهری که به همت شرکت فنی مهندسی آبسان زلال در تاریخ 8 و 9 آدر ماه سال 1394 با حضور شرکت های Hydranautics ,Amv,Georg Fischer,SS Techno برگزار گردیده است.

سخنرانی آقای Stig Urben Nilsson نماینده محترم شرکت جورج فیشر

مدیر بازرگانی خارجی شرکت جورج فیشر

شــرکت جــورج فیشــر ســوئیس +GF +بــا قدمتــی بیــش از 210 ســال بــه مــدد علــم و تجربــه و بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی جدیــد راه حل هایــی را در زمینــه هــای مختلــف…

سخنرانی آقای دانیل والتر فردریش

مدیریت بخش تصفیه آب شرکت جورج فیشر
روش های تصفیه بیولوژیکی سیستم هایی هستند که از میکروارگانیسم ها برای حذف آلودگی آلی از فاضلاب استفاده می کنند. طبیعتاً به دلیل فعالیت میکروارگانیسم های …

سخنرانی Shripad Khatav's

مدیرکل (رئیس هیئت مدیره) شرکت SS TECHNO
شرکت SSTechno در سال 2001 توسط کارشناسان مجرب برای ارائه پروژه های کلید در دست در دست ZLD آغاز به کار کرد.

سخنرانی آقای مهندس علی سلمانی

کارشناس ارشد فرآیند شرکت آبسان زلال
طراحی سیستم های غشایی RO-NF-UF به همراه سیستم پیش تصفیه آنها…

سخنرانی خانم فرزانه صیادی

کارشناس ارشد فرآیند شرکت آبسان زلال
سیستم های بازیابی فاضلاب شهری و صنعتی و…

سخنرانی آقای مارک اورلی

کارشناس ارشد مهندسی فرآیند شرکت پروکنترل
موضوع سخنرانی: انعقاد الکتریکی
سیستم انعقاد الکتریکی با این تفاوت شباهت زیادی به سیستم انعقاد شیمیایی دارد…

سخنرانی آقای رائول آلونسو

مدیر صادرات شرکت هیدروگلوبال
شرکت هیدروگلوبال دارای 30 سال سابقه در ارائه خدمات و تجهیزات در زمینه تصفیه آب و فاضلاب می باشد.

پرسش و پاسخ سمپوزیوم

با حضور خانم مصطفوی جناب آقای یزدی و نمایندگان جورج فیشر و…