شرکت فولاد اردکان

ardakan
  • موضوع:تصفیه خانه آب (برای تولید آب صنعتی)
  • منبع: آب چاه (میله بار)
  • ظرفیت: 4800 m3/day
  • موقعیت: یزد – اردکان

ویدئو