شرکت فولاد سبزوار

sabzevar
 • موضوع: تصفیه آب
 • ظرفیت:واحد آب برای کاهش:
  20,880 m3/day
  آتش نشانی: 11,160 m3/day
  آب تصفیه شده: 924 m3/day
  WWTP: 600 m3/day
 • موقعیت: خراسان رضوی – سبزوار