شرکت فولاد مبارکه

Mobarakeh Steel
wastewater reuse
  • موضوع: استفاده مجدد از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی (برای تولید آب صنعتی)
  • ظرفیت: 72000مترمکعب در روز
  • هدف: تولید آب صنعتی
  • موقعیت: اصفهان

تصاویر منتخب

درباره پروژه

تصفیه و بازیافت پساب صنعتی و شهری جهت تولید آب صنعتی فولاد مبارکه اصفهان با ظرفیت 3000 متر مکعب در ساعت

ویدئو