شرکت پالایشگاه میعانات گازی جنوب آدیش

آدیش جنوبی
Wastewater Treatment
  • موضوع: آب و فاضلاب
  • منبع: فاضلاب روغنی و فاضلاب خام بهداشتی
  • ظرفیت: 864 m3/day
  • موقعیت: عسلویه