شرکت پتروشیمی دهلران

Dehloran Petrochemical
Dehloran Petrochemical
  • تصفیه خانه آب خام (24000 متر مکعب در روز)
  • تصفیه خانه آب دمین (1152 متر مکعب در روز)
  • تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (1968 متر مکعب در روز)
  • تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی (110 متر مکعب در روز)

تصاویر منتخب

درباره پروژه

تصفیه خانه آب خام (24000 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه آب دمین (1152 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (1968 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی (110 متر مکعب در روز)
بخش تقسیم خوراک (جداسازی).
کوره کراکینگ بخار
سیستم بخار آب شستشو و فرآیند
کمپرسور گاز ترک خورده
پیش خنک کردن، خشک کردن و هیدروژناسیون
بخش تقطیر برودتی (بخش سرد)
سیستم سودمند (مخصوص کارخانه الفین)
تجهیزات ذخیره سازی و صادرات فرآیند

تصفیه خانه آب خام (34800 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه آب دمین (3168 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (1968 متر مکعب در روز)
تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی (110 متر مکعب در روز)

آب خام
Demin Water
فاضلاب صنعتی
فاضلاب بهداشتی

در مورد پروژه

شرکت پتروشیمی دهلران (D.P.C) به عنوان مالک در نظر دارد با استفاده از تیمار C2+ به عنوان خوراک اصلی کارخانه NGL3100، کارخانه الفین را در مجتمع پتروشیمی دهلران توسعه دهد. مجتمع پتروشیمی دهلران در دشت اکبر، 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان دهلران، در خیابان دهلران – اندیمشک مستقر می شود. در استان ایلام، غرب ایران. کارخانه الفین اتیلن و پروپیلن با گرید پلیمری را به عنوان محصولات اصلی تولید خواهد کرد.

بخش های اصلی گیاه عبارتند از:

بخش تقسیم خوراک (جداسازی).
کوره کراکینگ بخار
سیستم بخار آب شستشو و فرآیند
کمپرسور گاز ترک خورده
پیش خنک کردن، خشک کردن و هیدروژناسیون
بخش تقطیر برودتی (بخش سرد)
سیستم سودمند (مخصوص کارخانه الفین)
تجهیزات ذخیره سازی و صادرات فرآیند