نیروگاه سیکل ترکیبی سلیمانی

mapna
  • موضوع: کارخانه تصفیه آب
  • ظرفیت: 864 m3/day
  • موقعیت: کرمان

درباره پروژه

توسعه سیستم تصفیه خانه میدیا سیستم نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان از نوع RO تحت عنوان EPC شامل طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، آزمایش، تحویل و بهره برداری و آموزش تعمیر و نگهداری

ویدئو