پتروشیمی کرمانشاه

kermanshah petrochemical co
kermanshah petrochemical co
  • موضوع: بازیابی پساب 
  • ظرفیت: 16,800 مترمکعب در روز
  • موقعیت: کرمانشاه

تصاویر منتخب

درباره پروژه

پلنت تصفیه پساب پتروشیمی کرمانشاه شامل دو بخش کلی، 1- واحد تصفیه پساب روغنی و آمونیاکی و 2- واحد تصفیه پساب غیر روغنی می باشد.

پساب های مختلف از شبکه های دورریز پتروشیمی، وارد بخش تصفیه پساب میگردد و جهت تصفیه متناسب با کیفیت آن به بخش مربوطه انتقال می یابد. پلنت تصفیه پساب با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز امکان تصفیه و بازچرخانی آب را فراهم می­ آورد و در نتیجه موجب کاهش مصرف آب خام و همچنین حذف پساب مایع از پتروشیمی را فراهم کرده است.

مهم­ترین چالش این واحد تصفیه پساب، حذف آمونیاک با غلظت بالا (که امکان حذف آمونیاک با این غلظت با استفاده از روش های متداول امکان پذیر نیست) از پساب آمونیاکی روغنی می باشد، که به کمک روش بیولوژیکی Anammox برای اولین بار در ایران برطرف خواهد شد.

پساب ورودی به بخش تصفیه پساب غیرروغنی از شش منبع مختلف دریافت می­گردد. چالش اصلی پیش رو در این واحد، تفاوت در بار آلودگی این پساب ها و همچنین ناپیوسته بودن جریان های ورودی می باشد که با بررسی کیفیت جریان های ورودی و بار آلودگی بسیار بالا در برخی از جریان ها، فرایندهای تصفیه مختلفی در این واحد در نظر گرفته شده است. در این واحد از پیشرفته ترین تکنولوژی های اسمز معکوس-High TDS Reverse osmosis system و Ultra-High Pressure Reverse osmosis system-  استفاده شده است و در نهایت جریان تغلیظ شده از سیستم های اسمز معکوس به کمک واحد تبخیرکننده به روش ZLD تصفیه می­گردد

ویدئو