شرکت پالایش نفت اصفهان

lpg gas recovery
utility
  • موضوع: تجهیزات
  • موقعیت: اصفهان

درباره پروژه

تجهیزات و سایت

کلیه تاسیسات داخلی و تاسیساتی پروژه های گنبدی شرکت پالایش اصفهان (واحد گوگرد SSU، پالایشگاه، Zero Blow Down و سکوی بارگیری) و اتصال محصولات این واحدها و پمپاژ آب واف از پالایشگاه به پالایشگاه شمال و جنوب. انطباق خطوط لوله و تامین گاز پالایشگاه جنوب و ساخت یک زیر شاخه برق جدید.

پیش راه اندازی و راه اندازی کلیه آفست ها و تاسیسات پروژه های داخلی شرکت پالایشگاه اصفهان (واحد گوگرد SSU، پالایشگاه، Zero Blow Down و Loading Platform) و اتصال محصولات این واحدها و پمپاژ پساب پالایشگاه. در شمال و جنوب پالایشگاه، احداث خطوط لوله و گازرسانی به پالایشگاه جنوب و احداث نیروگاه جدید با عنوان EPC (33KV و 6.6KV)

ویدئو