شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

lpg gas recovery

 

  • موضوع: سیستم تصفیه آب خلیج فارس جهت تولید آب صنعتی
  • ظرفیت: 912 مترمکعب در روز
  • موقعیت: استان بوشهر، کنگان، فاز 13 پارس جنوبی)تمبک)
  • وضعیت: در حال اجرا
  • نوع پروژه: EPC

تصاویر منتخب