پتروشیمی آبادان

petroshimi-abadan
  • موضوع: تصفیه آب رودخانه بهمن شیر برای تولید آب صنعتی (آب آرایش بویلر و برج خنک کننده)
  • ظرفیت: 2860 m3/day
  • موقعیت: آبادان
  • وضعیت: تکمیل شده
  • نوع پروژه: EPC