کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان - شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

lpg gas recovery
River water treatment
  • موضوع: تصفیه آب رودخانه بهمن شیر جهت تولید آب صنعتی
  • ظرفیت: 16800 مترمکعب در روز
  • موقعیت: آبادان
  • وضعیت: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EP

تصاویر منتخب

ویدئو