شرکت سبلان برق امید

Wastewater Treatment
Wastewater Treatment
 • موضوع: تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به روش MBR (ممبران بیو راکتور)
 • هدف: سیستم پیش تصفیه واحد RO برای تولید آب صنعتی از فاضلاب شهری
 • ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز
 • موقعیت: اردبیل
 • وضعیت: در حال اجرا
 • نوع پروژه: EPC

تصاویر منتخب

درباره پروژه

هدف این پروژه تصفیه فاضلاب بهداشتی برای تولید آب صنعتی می باشد

تصفیه فاضلاب شهری به روش MBR برای نیروگاه سبلان امید با ظرفیت 1200 متر مکعب در روز.

سیستم تصفیه فاضلاب شهری به روش mbr برای تامین آب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه سبلان واقع در شهر اردبیل.

منبع آب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل است.

دستاوردهای پروژه

 • نیروگاه سبلان نیازی به برداشت آب از چاه ها و سفره های زیرزمینی ندارد
  بهبود راندمان تصفیه خانه موجود و کاهش مصرف مواد شیمیایی
  افزایش پایداری شبکه

ویدئو