شرکت پالایش نفت اصفهان

lpg gas recovery
lpg gas recovery
  • موضوع: پروژه بازیابی گاز مایع
  • منبع: گاز اگزوز واحد ایزومریزاسیون
  • موقعیت: اصفهان

تصاویر منتخب

درباره پروژه

واحد ایزومریزاسیون شرکت پالایش نفت اصفهان با ظرفیت 27000 بشکه در روز برای ایزومریزاسیون خوراک دریافتی از واحد تصفیه آب نفتا (محصول بالادستی برج اسپلیتر) طراحی شده است. در این واحد خوراک پس از عبور از گوگردزدایی به منظور جداسازی محتوای احتمالی گوگرد و همچنین خشک کن به منظور جذب محتوای آب وارد راکتورهای ایزومریزاسیون می شود. سپس محصول راکتورها وارد برج تثبیت کننده می شود. جریان مایعی که از برج خارج می شود به دیزوهگزانایزر فرستاده می شود و در نهایت محصول ایزومریت تهیه می شود. گاز سربار استابلایزر وارد برج اسکرابر می شود و پس از شستن با کاستیک از بالای برج خارج می شود. در حال حاضر این جریان گاز (گاز شیرین) که حاوی درصد زیادی LPG و هیدروژن است، وارد رینگ گاز سوخت پالایشگاه می شود. هدف بازیابی هیدروژن و LPG از این جریان گاز (Sweet Gas) است.

هدف از این پروژه تهیه اسناد اولیه طراحی و سپس انجام خدمات مربوط به طراحی جزییات، تدارکات، ساخت و در نهایت راه اندازی سیستم بازیابی LPG و هیدروژن از گازهای خروجی واحد ایزومریزاسیون می باشد. همچنین تهیه نقشه های ساخته شده در پایان پروژه در حیطه کاری پیمانکار می باشد.