شرکت پالایش نفت اصفهان

lpg gas recovery
تولید آب صنعتی
 • موضوع: تصفیه فاضلاب شهری به روش A2O
 • هدف: ساخت سیستم پیش تصفیه واحد RO به روش بیولوژیکی با هدف حذف نیتروژن و فسفر جهت بازیافت فاضلاب شهری و تولید آب صنعتی
 • ظرفیت: 21.600 مترمکعب در شبانه روز
 • موقعیت: اصفهان
 • وضعیت: در حال اجرا
 •  

تصاویر منتخب

درباره پروژه

هدف این پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه بیولوژیکی با ظرفیت 22000 متر مکعب درشبانه روز جهت بهبود کیفیت پساب دریافتی از تصفیه خانه شهری شاهین شهر اصفهان و حذف آلودگی ها و عناصر مزاحم موجود در آن (از قبیل COD، فسفات، آمونیاک و …) و رساندن این پساب به کیفیت مناسب جهت ورود به تصفیه خانه نهایی موجود در شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد.

حدود کلی شرح کار پروژه شامل طراحی، نصب و راه اندازی تاسیسات زیر خواهد بود:

 • واحد آشغالگیر مکانیکی و دستی جهت حوضچه اولیه دریافت پساب
 • احداث مخزن ذخیره سازی پساب با در نظر گرفتن میکسر
 • نصب پمپ های ارسال پساب به واحد
 • حوضچه مقسم تانک های بی هوازی، آنوکسیک و هوازی
 • تانک های بی هوازی 2عدد
 • تانک های آنوکسیک 2 عدد
 • تانک های هوازی 2عدد
 • طراحی و اجرای خط لوله 3-4 اینچ فاضلاب خام دریافتی از تصفیه خانه شاهین شهر
 • حوضچه مقسم جریان بین تانک های ته نشینی ثانویه
 • تانک های ته نشینی ثانویه 2عدد (کلاریفایر)
 • جمع کننده جریان تانک های ته نشینی ثانویه
 • ایستگاه پمپاژ لجن دفعی و برگشتی
 • سیستم آبگیری لجن دفعی
 • ایستگاه پمپاژ سوپر ناتانت
 • سامانه تزریق کلرگازی و متعلقات
 • لوله ها و کانال های ارتباطی بین واحدها و By pass ها
 •  کلیه ساختمان های جنبی مورد نیاز

ویدئو